http://www.wretch.cc/video/SmileBoy0418&func=single&vid=7767548&o=time_d&p=0)

大家都當過第一名!

看完之後有種莫名的感動..

想想現在的自己,原來當時是條有尾巴的臭小子啊!

I love u mom~

創作者介紹
創作者 jerryseven 的頭像
jerryseven

:: A-Lun  ((笑 --

jerryseven 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()